Forexový Trh

Forexový trh

Mezinárodní devizový trh, také přezdívaný jako forexový trh nebo jen forex, je místem, kde se setkávají největší hráči forexu. Základem forexového trhu jsou vždy dva měnové páry, které můžou obchodníci volně směňovat mezi sebou. Forexový trh je tedy trhem devizovým. Největšími hráči forexového trhu jsou banky a fondy. Tyto subjekty jsou jako jediné schopné svým objemem obchodů ovlivňovat výslednou cenu měnového páru. Běžný obchodník nemá v žádném případě šanci kurz na forexovém trhu ovlivnit. Jedná se o nejlikvidnější trh na světě, který operuje 24 hodin 5 dní v týdnu. Během víkendu vybraní brokeři obchodování na forexovém trhu umožňují, avšak kvůli nedostatku likvidity od hlavních tvůrců trhu se kurz většinu dne nehýbe vůbec.


Obchodování na forexém trhu :

 Obchodování na forexovém trhu je umožněno díky makléřům – brokerům, kteří nabízejí běžnému obchodníkovi vstup pomocí své platformy přímo na mezibankovní trh. Existují dva rozdílné typy brokerů, se kterými se běžný obchodník setká a jejich přístup k forexovému trhu je rozdílný. Tvůrce trhu neboli Market Maker, je typ brokera který na forexový trh obchodníkům přímo vstupovat nedovolí. Jeho doménou je tvorba cen a uzavírání obchodů pouze mezi svými klienty. Tvorba cen je podobná cenám tržním, avšak o ceny tržní se nejedná. Druhým a více rozšířeným typem forex brokera je společnost STP/ECN, která narozdíl od tvůrce trhu přímý vstup na forexový trh umožňuje. Vaší protistranou se tak stanou banky, pojišťovny a největší hedgové fondy světa.

Obchodováním na forexovém trhu se obchodník snaží dosáhnout zisku pomocí 2 metod – nákupu nebo prodeje dané měny. V případě nákupu měny na forexovém trhu obchodník očekává, že trh poroste. V případě prodeje ( short pozice ) obchodník naopak očekává že forexový trh začne klesat. Pro tento styl obchodování je typický pákový efekt, tedy možnost půjčit si od brokera částku někdy až 1000 krát větší než je jeho počáteční vklad a na tomto extrémním objemu vydělávat. Styl pákového obchodování forexového trhu paří mezi nejrozšířenější, ale zároveň nejnebezpečnější disciplínu. Statistiky brokerů uvádí, že až 97% všech retail ( běžný obchodník ) konstantně prodělává finanční prostředky. Další možností jak obchodovat forexový trh je pomocí opcí, které může obchodník u daného brokera vypsat. Opce jsou kontrakty s expirací v řádech vteřin až dnů , které po vypršení připíšou předem domluvený profit na účet klienta.


Obchodník forexu by měl zvládat :

  • Aktivně využívat nástroje technické a fundamentální analýzy.
  • Orientovat se v makroekonomických událostech a světové ekonomice.
  • Chápat souvislosti mezi měnovými páry a jejich vzájemné korelace.
  • Schopnost přistupovat k trhu bez emocí.
  • Mít sestavený obchodní plán který bude bezpodmínečně dodržovat.
  • Zvládat svoji vlastní disciplínu, která je klíčem k tradingu na forexovém trhu.
  • Být připraven na možnost, že forex nikdy nebude jeho hlavním zdrojem příjmu.
  • Mít na paměti, že 97% všech obchodníků prodělává a připravit se na případný neúspěch.

Výběr správného forex brokera :

Mimo přesné dodržování obchodního plánu a disciplíny vaše kroky povedou také k jednomu z forex brokerů.  Seznam ověřených forex brokerů si můžete prohlédnout na naší stránce v sekci " Recenze brokerů ". Pokud si stále nejste jisti, který je pro vás ten správný, využijte rozšířené možnosti vzdělávání na našem webu.

Comments are closed.